Začasna odredba

Začasna odredba s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnine ne pomeni le neznatnega posega v lastninsko pravico kot ustavno zagotovljeno kategorijo.

Preberite več: Začasna odredba

Varščina pri odlogu izvršbe

Varščina mora biti nadomestek odloženi izvršbi, vendar to ne pomeni, da mora po višini dosegati vrednost spornega predmeta izvršbe.

Preberite več: Varščina pri odlogu izvršbe

Stroški postopka

Sodišče o povrnitvi stroškov odloči na zahtevo stranke brez obravnavanja, vendar je dolžno dati upniku možnost, da se izjavi o zahtevku dolžnika za povrnitev stroškov.

Preberite več: Stroški postopka

Ugovor po izteku roka

Upnik lahko po umiku izvršilnega predloga vloži nov predlog za izvršbo, ne more pa več predlagati nadaljevanja izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

Preberite več: Ugovor po izteku roka

Umik izvršbe in plačilo stroškov izvršitelja

Če izvršitelj razpiše rubež po umiku izvršbe, o katerem pa ni obveščen, je upravičen do plačila nagrade za preklican rubež, saj je opravil aktivnosti v zvezi z razpisom rubeža.

Preberite več: Umik izvršbe in plačilo stroškov izvršitelja