Obvestitev poroka o odstopu od posojilne pogodbe

Opustitev upnikovega obvestila poroku, da je glavni dolžnik v zamudi z izpolnitvijo in da bo oziroma je prišlo do odstopa od pogodbe, ima lahko za posledico le upnikovo odškodninsko odgovornost in v ničemer ne vpliva na veljavnost samega odstopa od pogodbe.

Preberite več: Obvestitev poroka o odstopu od posojilne pogodbe

Priznanje lastnosti stranke skupnosti etažnih lastnikov

Skupnosti etažnih lastnikov, ki je kot pravna oseba vpisana v sodni register, se pravno sposobnost lahko priznava le v primerih, ko gre za spore, povezane v upravljanjem večstanovanjske stavbe.

Preberite več: Priznanje lastnosti stranke skupnosti etažnih lastnikov

Vrnitev v prejšnje stanje v kazenskem postopku

Zamuda, ki je nastala zaradi nepravilno zapisanega naslova na pošiljki, ni nezakrivljena in ne gre za opravičljiv razlog, saj se od zagovornika zahteva še posebna skrbnost.

Preberite več: Vrnitev v prejšnje stanje v kazenskem postopku

Pasivna legitimacija v postopku izdaje začasne odredbe

Zgolj dejstvo, da je toženec posestnik in lastnik nepremičnine, iz katerega izvira motilno ravnanje, še ne pomeni, da je pasivno legitimiran v postopku izdaje začasne odredbe, temveč je potrebno izkazati verjetnost obstoja konkretnega motilnega ravnanja tožene stranke.

Preberite več: Pasivna legitimacija v postopku izdaje začasne odredbe

Omejitev izvršbe

Pri odločanju o omejitvi izvršbe je potrebno izhajati tudi iz zemljiškoknjižnega stanja in presoditi, ali in kako pri teh nepremičninah vpisane pravice in pravna dejstva vplivajo oziroma utegnejo vplivati na poplačilo upnikove terjatve.

Preberite več: Omejitev izvršbe