Poplačilo iz zastavljene nepremičnine

Čeprav je izvršilni naslov izdan na podlagi t.i. hipotekarne tožbe, lahko upnik za izterjavo prisojenih pravdnih in izvršilnih stroškov uporabi vsa izvršilna sredstva.

Preberite več: Poplačilo iz zastavljene nepremičnine

Zastaranje zamudnih obresti od judikatne terjatve

Obrestna terjatev, ki izvira iz pravnomočnega izvršilnega naslova, zastara v enakem roku kakor glavna terjatev, to je v desetih letih.

Preberite več: Zastaranje zamudnih obresti od judikatne terjatve

Zamudne obresti v izvršilnem naslovu

Čeprav je bila upnikova denarna terjatev v izvršilnem naslovu le opisna, vendar določljiva, je mogoča izvršba tudi za zamudne obresti, čeprav niso izrecno priznane.

Preberite več: Zamudne obresti v izvršilnem naslovu

Zamudne obresti

O višini terjatve iz naslova zamudnih obresti odloči izvršilno sodišče, ki pri tem upošteva dan plačila in vsa pravila, ki urejajo višino zamudnih obresti.

Preberite več: Zamudne obresti

Tek zamudnih obresti

Sklep o izvršbi, ki dovoljuje tek zamudnih obresti in njihovo izvršbo vse do dokončnega plačila, je nezakonit, razen če gre za terjatve, ki so nastale pred uveljavitvijo OZ-a.

Preberite več: Tek zamudnih obresti