Branje zapisnikov o izpovedbah prič

Ker prebežniki izhajajo iz Makedonije, kot nestabilne države z veliko brezposelnostjo, je sodišče le prebralo njihove izpovedbe, brez da bi jih povabilo na glavno obravnavo.

Preberite več: Branje zapisnikov o izpovedbah prič

Sprememba naslova med postopkom

Toženec, ki je po tem, ko je podal odgovor na tožbo, nastopil s prestajanjem zaporne kazni, bi moral o spremembi naslova obvestiti sodišče.

Preberite več: Sprememba naslova med postopkom

Ponarejanje listin

Obdolženki z visoko izobrazbo je poznano, da lahko spričevalo izda le šola, v kateri je opravljen predpisan program in zaključeno šolanje, zato je vedela, da je moževo spričevalo ponarejeno.

Preberite več: Ponarejanje listin

Namen nadaljnje prodaje mamila

Za obsodbo ni potrebno, da se namen nadaljnje prodaje v posameznem primeru dokazuje z ugotavljanjem kdaj, kje, kako in s kom naj bi se bodoča prodaja vršila.

Preberite več: Namen nadaljnje prodaje mamila

Posebni pogoj pri izreku pogojne obsodbe

Ker je bila s kaznivim dejanjem povzročena škoda že ugotovljena s civilno sodbo, ima sodišče dodatno podlago za vezanost pogojne obsodbe na izpolnitev posebnega pogoja.

Preberite več: Posebni pogoj pri izreku pogojne obsodbe