Višja sila

Okoliščina, da se je toženec moral odseliti iz Slovenije zaradi osamosvojitvene vojne, ne predstavlja višje sile in ne vpliva na obveznost vračila kredita skupaj z vsemi obrestmi.

Preberite več: Višja sila

Deljena odškodninska odgovornost

Žaljivke, ki jih je oškodovanec izrekel po telefonu, ne predstavljajo direktnega izzivanja, zato oškodovanec ne more biti soodgovoren za škodne posledice v kasnejšem pretepu.

Preberite več: Deljena odškodninska odgovornost

Preklic darilne pogodbe

Preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti je možen tudi v primeru, da obdarjenkin mož stori hudo kaznivo dejanje zoper očeta darovalke.

Preberite več: Preklic darilne pogodbe

Dokazovanje škodnega dogodka

Sodišče je tožnici prisodilo odškodnino, čeprav ni razpolagala z zdravstveno dokumentacijo o poškodbah in razen izpovedbe ni bilo drugih dokazov o povzročitelju.

Preberite več: Dokazovanje škodnega dogodka

Nedopustna pogodbena podlaga

Sklenitev posojilne pogodbe z namenom poravnave odprtih obveznosti iz druge posojilne pogodbe, ne nasprotuje ne ustavni načelom, ne prisilnim predpisom in tudi ne morali.

Preberite več: Nedopustna pogodbena podlaga