Stroški opominjanja

S tem, ko je tožnik izdajal in obračunaval vsakokratne opomine zaradi neplačila predhodno izdanih opominov, je ravnal v nasprotju s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Preberite več: Stroški opominjanja

Plačilo stroškov ogrevanja

Ko stanovanje ni priklopljeno na sistem ogrevanja, se lahko lastniku zaračunajo le fiksni stroški vzdrževanja skupnih inštalacij in naprav, ne pa vsi stroški ogrevanja.

Preberite več: Plačilo stroškov ogrevanja

Začasna odredba v nepravdnem postopku

Za izdajo začasne odredbe v postopku delitve solastnine je potrebno izkazati tudi obstoj terjatve, pri čemer je tako upravljanje s stvarjo kot tudi predlog za razdelitev stvari le pravica in ne terjatev.

Preberite več: Začasna odredba v nepravdnem postopku

Tožba na ugotovitev služnosti

Zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine je nepotreben, ker sodba o ugotovitvi obstoja služnosti omogoča vpis v zemljiško knjigo.

Preberite več: Tožba na ugotovitev služnosti

Posestno varstvo

Za posest ni nujno, da med posestnikom in stvarjo obstoji trajen fizični kontakt, ampak je bistveno, da ima posestnik vedno možnost stvar uporabljati, jo uživati in z njo razpolagati.

Preberite več: Posestno varstvo