Sklep o uvedbi preiskave brez zaslišanja obdolženca

Dejstvo, da je obdolženec državljan EU in zato mobilen ter da se na vabilo na zaslišanje ni odzval, ne opravičuje izdajo sklepa o uvedbi preiskave brez obdolženčevega predhodnega zaslišanja.

Preberite več: Sklep o uvedbi preiskave brez zaslišanja obdolženca

Ugovor litispendence

Obstoj dveh izvršilnih naslovov ne more biti ovira za vodenje izvršilnega postopka, četudi je kazensko sodišče odločilo o premoženjskem zahtevku, o katerem je že bil izdan sklep o izvršbi.

Preberite več: Ugovor litispendence

Pravno varstvo pred imisijami

Kuhanje je v stanovanjskem bloku pri zadovoljevanju vsakodnevnih potreb normalna stvar, ki jo mora vsak stanovalec pričakovati in tolerirati od drugih, kot tudi drugi od njega.

Preberite več: Pravno varstvo pred imisijami

Pravočasna pritožba - 2

Ker je pritožnik vložil pritožbo neposredno na višje sodišče v subjektivni predstavi, da bo tako bolj uspešen in to v zakonskem roku, je zavrženje take pritožbe prestroga sankcija.

Preberite več: Pravočasna pritožba - 2

Zaznamba začetka nepravdnega postopka

Predlog za delitev solastnine ni takšna vrsta nepravdnega postopka oziroma procesnega dejanja, ki se po 79. členu Zakona o zemljiški knjigi – 1 zaznamuje v zemljiški knjigi.

Preberite več: Zaznamba začetka nepravdnega postopka