Povrnitev stroškov začasnega zastopnika

Stroški začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, se krijejo iz položenega predujma in na ta način zastopani stranki ni mogoče naložiti v plačilo teh stroškov.

Preberite več: Povrnitev stroškov začasnega zastopnika

Zahtevek za ugotovitev lastninske pravice

Če tožnik zahteva ugotovitev lastninske pravice s priposestvovanjem na delu nepremičnine, ne more v tožbenem zahtevku zahtevati ugotovitev solastnine na celotni nepremičnini.

Preberite več: Zahtevek za ugotovitev lastninske pravice

Preklic pogojne obsodbe

Če je obsojenec v osebnem stečaju in se vodi postopek za odpust obveznosti, so podane objektivne okoliščine, ki obsojencu preprečujejo izpolnitev posebnega pogoja iz pogojne obsodbe.

Preberite več: Preklic pogojne obsodbe

Povrnitev stroškov za odlog izvršbe

Upnik ni upravičen do povračila stroškov (sodne takse) za odlog izvršbe, saj ne gre za strošek, ki je potreben za prisilno izterjavo dolga.

Preberite več: Povrnitev stroškov za odlog izvršbe

Povrnitev potrebnih odvetniških stroškov

Ker bi si obdolženec lahko zagotovil zagovornika s sedežem pisarne v kraju sojenja, sodišče obrambi ni priznalo povračila stroškov dnevnic in kilometrine iz proračuna po ustavitvi postopka.

Preberite več: Povrnitev potrebnih odvetniških stroškov