Določitev nujne poti

Določitev nujne poti po hodniku stanovanjske stavbe sosednje nepremičnine pomeni prehud poseg v lastninsko pravico in ni v skladu z sodobnimi standardi in ne more predstavljati trajne rešitve

Preberite več: Določitev nujne poti

Načelo kontradiktornosti

Obrazložitev, brez razlogov o tem, zakaj zaslišanje prič ne bi moglo vplivati na drugačno odločitev v zadevi, za zavrnitev izvedbe predlaganega dokaza ni zadostna in predstavlja nedopustno vnaprejšnjo dokazno oceno.

Preberite več: Načelo kontradiktornosti

Predlog tretjega za odlog izvršbe

Pri presoji pogojev za odlog izvršbe so kriteriji za tretjega milejši kot za dolžnika in v določenih primerih že sama posledica izvršbe - izguba predmeta, za tretjega pomeni nenadomestljivo škodo.

Preberite več: Predlog tretjega za odlog izvršbe

Kaznivo dejanje razžalitve

Če oškodovanec zaradi svoje nevednosti namesto predloga za pregon poda zasebno tožbo, ni dopustna razlaga, da bi se zasebna tožba štela kot obtožni akt državnega tožilca oziroma tega nadomestila.

Preberite več: Kaznivo dejanje razžalitve

Plačilo predujma za stroške začasnega zastopnika

Če mora tožeča stranka doplačati predujem za stroške začasnega zastopnika, sodišče slednjemu prizna skupni znesek stroškov, razlika pa se izplača šele po tem, ko se razlika predujma izterja.

Preberite več: Plačilo predujma za stroške začasnega zastopnika