Ugovor po izteku roka

Upnik lahko po umiku izvršilnega predloga vloži nov predlog za izvršbo, ne more pa več predlagati nadaljevanja izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

(okrajno sodišče, višje sodišče) Sodišče prve stopnje je izdalo sklep, s katerim je ustavilo izvršilni postopek na podlagi upnikovega umika, predlog za nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, ki ga je upnik vložil po že vloženem umiku, pa je sodišče prve stopnje zavrglo.

Upnik je v pritožbi navajal, da je po vložitvi umika izvršilnega predloga ugotovil, da je dolžnik odprl nov transakcijski račun pri banki in predlagal izvršbo z novim izvršilnim sredstvom še preden je sodišče izdalo sklep o ustavitvi postopka. Upnik je zatrjeval, da lahko predlaga novo izvršilno sredstvo vse do konca izvršilnega postopka, to je do pravnomočnosti sklepa o ustavitvi izvršbe.

Po določbi 3. odstavka 34. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) lahko sodišče do konca izvršilnega postopka na predlog upnika dovoli poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti. V predmetni izvršilni zadevi je upnik umaknil izvršilni predlog za izvršbo, šele po umiku pa je upnik predlagal, da sodišče dovoli izvršbo z rubežem dobroimetja dolžnika pri banki. Sodišče prve stopnje je ravnalo pravilno, ko je izdalo sklep o ustavitvi postopka ter zavrglo predlog z novim izvršilnim sredstvom, kajti čim je upnik umaknil izvršilni predlog se izvršilni postopek ustavi. Sklep o ustavitvi postopka je namreč deklaratorne narave, kajti umika izvršilnega predloga ni mogoče preklicati. Upnik lahko skladno z določbo 3. odstavka 43. člena ZIZ po umiku izvršilnega predloga vloži nov predlog za izvršbo, ne more pa predlagati nadaljevanja izvršbe z novim izvršilnim sredstvom. Ker je pritožba upnika iz navedenih razlogov neutemeljena, jo je pritožbeno sodišče skladno z 2. točko 365. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom ZIZ zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje. (ic)