Kaznivo dejanje nasilništva

Pri kaznivem dejanju nasilništva je za izpolnitev zakonskega znaka "spravljanja v podrejen položaj" potrebno, da takšen položaj pri žrtvah ustvari nemoč, strah, vznemirjenje in podobno, v večji intenzivnosti in trajanju.

Preberite več: Kaznivo dejanje nasilništva

Povračilo odvetniških stroškov

Ker se je obdolžencu očitala storitev le enega kaznivega dejanja, stroškov, povezanih s oprostilnim delom sodbe, ni mogoče izločiti iz skupnih stroškov postopka, ampak je to mogoče v primerih, ko je nekdo obdolžen več kaznivih dejanj in mu je v enem delu izrečena oprostilna sodba.

Preberite več: Povračilo odvetniških stroškov

Aktivna legitimacija pri izterjavi vplačil v rezervni sklad

Če upravnik vloži tožbo za vplačilo v rezervni sklad v svojem imenu in na svoj račun, ni podana njegova aktivna legitimacija, saj ni nosilec terjatve, temveč so to preostali etažni lastniki, ki jih upravnik le zastopa kot zakoniti zastopnik.

Preberite več: Aktivna legitimacija pri izterjavi vplačil v rezervni sklad

Ugovor proti odpustu obveznosti

Petletno preizkusno obdobje sodišče določi res za skrajne primere, ko gre za izjemno visoke zneske dolgov, očitno neodgovorno ali neskrbno ravnanje stečajnega dolžnika ali visoke mesečne prejemke.

Preberite več: Ugovor proti odpustu obveznosti

Izbris subjekta iz sodnega registra po ZFPPIPP

Če dolžnik ni izpolnil vseh svojih obveznosti, je to ovira za izbris subjekta vpisa iz sodnega registra brez likvidacije tudi v primeru začetka postopka izbrisa iz razloga, ker dolžnik ne posluje na naslovu navedenem v poslovnem registru.

Preberite več: Izbris subjekta iz sodnega registra po ZFPPIPP