Predstavitev

Odvetnik Igor Cek je z opravljanjem odvetniškega poklica pričel v letu 2007, v letu 2011 pa je pisarna pričela delovati kot družba z omejeno odgovornostjo, Odvetniška pisarna Cek d.o.o..

Odvetniške storitve nudimo tako domačim, kot tudi tujim fizičnim in pravnim osebam na vseh pravnih področjih,predvsem pa na področju civilnega, gospodarskega, delovnega, kazenskega in upravnega prava. Stranke zastopamo pred slovenskimi sodišči in drugimi državnimi organi, kot tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.

Redno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih zagotavlja največjo raven storitev, zaradi kompleksnosti zadev in specifičnosti posameznih področji pa se po potrebi povezujemo s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Pri delu smo osredotočeni na potrebe in želje strank, ter z njimi skušamo razviti dolgoročno sodelovanje. S strankami poslujemo tako v slovenskem in hrvaškem jeziku, kot tudi v italijanskem in angleškem jeziku.

Naša vizija je opravljanje storitev z visoko stopnjo strokovnosti in ažurnosti. Stranke nam povedo cilj, mi pa ga skušamo po pravni poti doseči. Brez zavajanj in brez izgovorov. Pošteno in odločno strankam pomagamo, pa četudi so pred nami številne ovire. Ne obupamo, hkrati pa smo realni in strankam ne obljubljamo nemogočega. Le tako lahko dolgoročno obstanemo in si v zahtevnem poslovnem okolju gradimo ugled in zaupanje. Učinkovitost je naša prepoznavna in cenjena značilnost.