Delovno pravo

Delovno pravo je celota zakonov, upravnih odločb in precedenčnih judikatov, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Delovno pravo vsebuje številne vidike odnosov med sindikati, delodajalci in delojemalci.

Preberite več: Delovno pravo

Družinsko pravo

Družinsko pravo ureja osebna stanja posameznika; se pravi: rojstvo, zakonsko zvezo, starševstvo in nato še smrt.

Preberite več: Družinsko pravo

Stvarno pravo

Stvarno pravo je panoga civilnega prava, ki ureja pravice na stvari oz., drugače rečeno, razmerja med ljudmi glede na stvar in s tem premoženjska razmerja med posamezniki. Najbolj tipična stvarna pravica je lastninska pravica.

Preberite več: Stvarno pravo

Dedno pravo

Dedno pravo ureja prehod premoženja (zapuščine) umrlega na njegove pravne naslednike - dediče in volilojemnike.

Preberite več: Dedno pravo

Obligacijsko pravo

Obligacijsko pravo je panoga civilnega prava, ki ureja pravna razmerja, ki kot posledico pomenijo obveznost za pravno ali fizično osebo.

Preberite več: Obligacijsko pravo