Civilno pravo

Gre za odnose, ki se nanašajo na pravice in obveznosti iz osebnih (razveze, dodelitev otrok ipd.) in premoženjskih razmerjih (odškodninske obveznosti, varstvo lastninske pravice ipd.).
Naša odvetniška pisarna je pri urejanju teh odnosov strankam v pomoč tako s pravnimi nasveti, kakor pri sestavljanju različnih pogodb, sporazumov, oporok in podobno. Stranke tudi zastopamo na sodiščih in pred upravnimi organi.

Preberite več: Civilno pravo

Kazensko pravo

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije.

Preberite več: Kazensko pravo