Delovno pravo

Delovno pravo je celota zakonov, upravnih odločb in precedenčnih judikatov, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Delovno pravo vsebuje številne vidike odnosov med sindikati, delodajalci in delojemalci.

Lahko ga delimo na dve poglavitni področji:

  • kolektivno delovno pravo, ki se nanaša na tristransko razmerje med zaposlenimi, delodajalci in sindikati,
  • individualno delovno pravo, ki ureja pravice posameznih delavcev in varstvo teh pravic.

V okvir delovnega prava vštevamo tudi pravo varnosti pri delu, ki ureja obveznosti delodajalcev pri zagotavljanju zdravega delovnega okolja. V slovenskem delovnem pravu je uveljavljena koncepcija pogodbenega odnosa med delavcem in delodajalcem, ki pa je dopolnjena s kolektivnimi pogajanji med socialnimi partnerji na nivoju države ter med delodajalcem in sindikatom na nivoju podjetja.

 

Sodna praksa Delovno pravo

V primeru, da je bil prejšnji delodajalec prodan kot pravna oseba v stečaju, se pri odmeri odpravnine ne upošteva delovna doba delavca, pridobljena do ustavitve stečaja

Beri dalje

Ker se je predlog za uvedbo postopka nanašal le na priznanje vseh pravic iz dela in je bil šele kasneje specificiran, se pri prisojanju zamudnih obresti upošteva triletni zastaralni rok

Beri dalje