Ustavno pravo

Ustavno pravo zajema pravila in temeljna načela državnopravne ureditve kot so oblika države, pravo človekovih pravic ter organizacijo državne oblasti

Preberite več: Ustavno pravo

Upravno pravo in upravni spor

Upravno pravo lahko označimo kot sistem pravnih norm, ki urejajo razmerja med posameznikom (fizična ali pravna oseba) in javno oblastjo (državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil).

Preberite več: Upravno pravo in upravni spor

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je pravna panoga, ki ureja pravni status gospodarskih subjektov, njihovo notranjo organizacijo in njihova medsebojna razmerja pri prometu blaga in storitev na trgu.

Preberite več: Gospodarsko pravo

Izvršilno pravo

Izvršilni postopek je zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. Gre za postopek realizacije sodnih odločb v primerih, ko dolžnik ne izpolni, kar mu sodišče nalaga. V ta namen se vodijo postopki izterjave, poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnika ter zavarovanje terjatev.

Preberite več: Izvršilno pravo

Pravo socialne varnosti

Pravo socialne varnosti je širše zasnovan model državnih ukrepov za zagotovitev socialne varnosti in vključuje zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in ostale vidike ter je nadrejen pojem socialnemu varstvu.

Preberite več: Pravo socialne varnosti