Gazde pri stranskih vratih nazaj v Luko?

V koprskem pristanišču vsakodnevno povprečno dela od 600 do 740 zunanjih delavcev, ki jih Luki zagotavlja 33 podjetij IPS. Foto: Zdravko Primožič/FPA

“Luka si ukinitve modela IPS ne more privoščiti, saj bi imela preveč stroškov. Bojim se, da bo obstoječi sistem, le malo drugače zapakiran, ostal še naprej,” ocenjuje koprski odvetnik Igor Cek, ki med drugim zastopa podjetja IPS v pogodbenih razmerjih z Luko. V samih podjetjih IPS še ne vedo, kaj ...

KOPER > Uprava Luke Koper, ki jo vodi Dimitrij Zadel, je, kot smo poročali včeraj, napovedal nov model poslovanja družbe s podizvajalci, ki naj ne bi več v celoti temeljil na takoimenovanih podizvajalcih pristaniških storitev (IPS). Po novem predlogu naj bi večino delavcev, ki zdaj dela prek teh podjetij, zaposlili, del bi jih najeli prek agencij za posredovanje dela, četrtino pa prek zunanjih pogodbenih podjetij; pri čemer bi ta zagotavljala celotno storitev (denimo na avtomobilskem terminalu). Strategija, ki jo je pripravila Zadelova uprava, je odgovor na zahteve večinskega lastnika SDH, ki je v državni lasti, da podjetje prekine z netransparentnim modelom IPS, ki naj bi omogočalo izkoriščanje delavcev in davčne utaje. Model je uvedel nekdanji dolgoletni direktor Bruno Korelič pred 25 leti. Ponekod gre za zapletena razmerja med več podizvajalci, na čelu podjetij IPS pa so “gazde” - kot svojega glavnega nadrejenega naslavljajo delavci.

“Dva ali trije IPS-i so me že spraševali za preoblikovanje v agencijo za posredovanje dela, vendar dvomim, da bi lahko nov model v Luki zaživel,” pravi koprski odvetnik Igor Cek, ki dobro pozna problematiko IPS. Opozori tudi, da je že od lanskega decembra pravnomočna odločba inšpektorata za delo glede nezakonitega delovanja modela IPS, a se ga v Luki mirno poslužujejo naprej in se nihče glede tega ne obremenjuje.


Igor Cek, odvetnik: “Že od lanskega decembra je pravnomočna odločba inšpektorata za delo glede nezakonitega delovanja modela IPS, a se ga v Luki mirno poslužujejo naprej in se nihče glede tega ne obremenjuje.”Odvetnik Igor Cek

Za Luko dvakrat dražje


Cek je v preteklosti zastopal Encon, podjetje IPS, na katerega se konkretno nanaša odločba delovne inšpekcije o nezakonitem najemu delovne sile v Luki Koper. Zastopa pa tudi družino preminulega delavca IPS, ki se je ponesrečil v pristanišču lani poleti. “Zaposlitev delavcev IPS in najem prek agencij za Luko pomeni dvakrat višje stroške, ki jih bo težko pokrila,” meni sogovornik. Sam je prepričan, da bi bilo treba sistem IPS prilagoditi in nad njim vzpostaviti boljši nadzor.

Podjetja IPS brez komentarja


“Nimam nobenega komentarja, ne bi se izpostavljali,” pa so se večinoma glasili odgovori predstavnikov podjetij IPS, ko smo jih spraševali o novem modelu poslovanja s podizvajalci v Luki Koper. Eden od neimenovanih sogovornikov je sicer prepričan, da predlagan model ne bo obveljal. Uprava Luke Koper naj bi podjetja IPS o vseh odločitvah sicer obvestila konec aprila. “Stališča Sindikata žerjavistov, ki je z upravo Luke podpisal sporazum za zagotovitev socialnega miru, je za postopno reševanje problematike IPS in mislim, da ima večjo težo od drugih sindikatov, ki zahtevajo takojšnjo rešitev,” razmišlja. Opozarja tudi, da bi z novim modelom veliko zdajšnjih delavcev IPS pristalo na cesti - predvsem starejši in tujci. “Konec koncev pa gre tudi za vprašanje odškodnin redno zaposlenim delavcem, ki jim morda ne bomo več mogli zagotavljati dela,” izpostavlja.


Vir:Primorske novice