Zaradi sporne poslovne prakse ji grozi deložacija

V enem od stanovanj v Zelenem parku 2 vsak dan gori luč, saj v njem živi gospa, ki je zanj plačala celotno kupnino, zdaj pa ji grozi deložacija.  Foto: Nataša Hlaj

Nedokončani in že precej dotrajani Zeleni park 2 v Kopru so v preteklosti zasnovali kot nadstandardni poslovno-stanovanjski objekt, a se velikopotezni načrti družine Brataševec niso izšli. Stanovalkama, ki sta se kljub nenavadnim in za nekatere precej spornim okoliščinam odločili kupiti in se vseliti v objekt, ki je priključen kar na gradbiščno omarico za elektriko in vodo, se ne obeta nič dobrega. Sodišče je za eno od njiju razsodilo, da nima lastninske pravice na stanovanju, o usodi druge stanovalke pa še ni odločilo.

KOPER > “Seveda se bojim, kako se bo zadeva razpletla. Sodni postopki še niso zaključeni, zato upam na najboljše,” pravi Jana Targonska iz Ljubljane, ki je stanovanje kupila pred petimi leti in v njem živi le občasno.

Ko je cel objekt odvisen od gradbiščne omarice

Iz povsem človeškega vidika je precej bolj zapletena zgodba druge stanovalke (ime hranimo v uredništvu), ki se na našo prošnjo, da bi pojasnila, kako se je znašla v godlji, v katero so jo pahnili prodajalci stanovanja, ni odzvala.

Njen vsakdan je odvisen od zanikrne gradbiščne omarice, prek katere se objekt (razsvetljava na hodnikih, delovanje dvigala, črpalke za podtalno vodo ...) in stanovanje “napajajo” z elektriko in vodo. Ko so pred časom tatovi bakra prerezali glavni kabel, ki je kar prek zvrtane luknje nad enimi od steklenih vrat speljan v notranjost stavbe, je ostala v temi. In to ne prvič. Bo prihodnjič ostala ujeta v dvigalu?

Po naših informacijah je pred leti prodala svojo nepremičnino in investitorskemu podjetju Prefabdva v lasti družine Brataševec nakazala celotno kupnino za stanovanje v Zelenem parku 2. Ker je podjetje zašlo v poslovne težave in je pristalo v stečaju, nepremičninskega posla pa očitno niso sklenili po pravilih, se je tudi njena nepremičnina znašla v stečajni masi. V sodnem postopku je stanovalka poskušala dokazati, da je pridobila lastninsko pravico na stanovanju, garaži in shrambi, borila se je za izbris bremen, znižanje kupnine, razvezo kupoprodajne pogodbe in vrnitev kupnine. Vse zaman. Sodišče je zavrnilo vse njene zahtevke, zato ji celo grozi deložacija.

  Prek te zanikrne gradbiščne omarice se celotni Zeleni park 2 napaja z elektriko in vodo. Foto: Nataša Hlaj     Glavni električni kabel je kar prek zvrtane luknje nad enimi od steklenih vrat speljan v notranjost stavbe. Foto: Nataša Hlaj   Plošče na pročelju so poškodovane ali so odstopile. Foto: Nataša Hlaj

V Grafistu obljubljajo, da je ne bodo vrgli na cesto

“Ne, to se ne bo zgodilo. Nekako bomo poskušali rešiti njen stanovanjski problem. Do takrat jo bomo redno oskrbovali z vodo in elektriko, plačevali pa bomo obratovalne stroške objekta,” obljublja Ante Guberac iz podjetja Grafist. Slednje je lani poleti od družbe Heta odkupilo terjatve propadle družbe Prefabdva. Naprodaj je bilo sicer za 42 milijonov evrov terjatev, ki so zavarovane s hipoteko na nedokončanem poslovno stanovanjskem objektu Zeleni park 2, vendar se je Grafist uspel pogoditi za ceno, ki ni presegala deset milijonov evrov.

S tem poslovnim manevrom pa podjetje še ni dobilo v last objekta. Šele ko bo stečajni postopek končan, bo stečajni upravitelj Marko Butinar lahko objavil dražbo za prodajo stavbe. “Dražbe se bomo udeležili. Če pa bo kdo ponudil več, tudi prav,” pravi Guberac. Zagotavlja, da so v Grafistu pripravljeni pomagati stanovalki, ki se je znašla v brezizhodnem položaju, vendar se nadeja, da bo tudi druga stran razumela, da z neprestanim vlaganjem pritožb zgolj podaljšujejo in ovirajo stečajni postopek.

S pritožbami dokazujejo svoj prav

Odvetnik Igor Cek, ki zastopa stanovalko Targonsko, potrjuje, da so vložili že kar nekaj pritožb. “Moja stranka je na prvi stopnji izgubila tožbo, s katero smo dokazovali lastninsko pravico na stanovanju. Na to sodbo smo se pritožili, zato je zadeva vrnjena v ponovno sojenje. Dokazujemo namreč, da je prodajna pogodba še vedno veljavna in zahtevamo, da nam izročijo stanovanje prosto bremen. Če pa nam ne bodo mogli izročiti stanovanja kot etažno lastnino, bomo terjali solastništvo na nepremičnini. Če nam tudi to ne bo uspelo, bomo sprožili tožbo za odškodninski zahtevek v višini kupnine, ki jo je moja stranka plačala za stanovanje,” napoveduje Cek.

Zagotavlja, da so pripravljeni prisluhniti razumnim dogovorom in pravi, da so pravno žogico podali drugi strani. Tam pa stečajni upravitelj Butinar ocenjuje, da z vsebinskega vidika niso upravičeni do pritožb.

“Stanovalci v takšni stavbi sploh ne bi smeli bivati”

Stečajni upravitelj podjetja Prefabdva, ki je gradilo Zeleni park 2, Marko Butinar, se sprašuje, kako je možno, da so v investitorskem podjetju dvema kupcema lahko izročili v posest nepremičnini v objektu, ki je dejansko še v gradnji in nima uporabnega dovoljenja. “Stanovalci v takšni stavbi sploh ne bi smeli bivati,” je jasen Butinar.

Zanimalo nas je, koliko denarja so prejeli od stanovalke in kakšne dokumente so ji sploh izročili ob nakupu, saj je po odločitvi sodišča zdaj ostala brez vsega. “Nam ni nakazala kupnine. Vse je šlo na projektni račun banke. In papirji so vsi tisti, ki morajo biti izročeni po veljavni zakonodaji,” se brani zastopnik podjetja Prefabdva Uroš Brataševec.

Pravi, da so gospo vselili po opravljenem tehničnem pregledu tudi zaradi tega, ker je po nakupu ostala brez stanovanja, v katerega bi se lahko vselila. Strinja se, da se ji dogaja krivica, vendar odgovornosti ne prevzema, ker meni, da zanjo niso odgovorni. “Zavzemamo pa se za njeno zaščito z vsemi pravnimi in drugačnimi sredstvi, če bo treba tudi pred Evropskim sodiščem,” napoveduje.

Brataševec pravi, da je“šlo za poseben primer, ker smo bili primorani financirati dokončanje objekta brez najemanja dodatnih posojil in izvesti tehnični pregled na izrecno zahtevo banke.” Po njegovem prepričanju je bil objekt z izvedbo tehničnega pregleda zaključen in za pridobitev uporabnega dovoljenja je bilo treba opraviti še nekaj posegov, ki pa - tako Brataševec - niso vplivali na tehnično oporečnost stavbe.

“Družba Prefabdva je imela v določenem trenutku vse pogoje za prodajo nepremičnine, kar nima neposredne zveze z uporabnim dovoljenjem,” ocenjuje.

Pa so gospo seznanili z okoliščinami, v katerih je kupovala nepremičnino, še vprašamo Brataševca. “Ne razumem, kaj bi ji morali pojasniti. Vse, kar sem do zdaj povedal, je bilo javno znano,” odgovori. Spomni še, da je notar že sestavil zemljiškoknjižno dovolilo, nakar je prejel informacijo o začetku stečajnega postopka, kar mu je onemogočilo vpis nepremičnine v zemljiško knjigo.


Vir:Primorske novice