Vasiću dve leti zapora, Polki Bošković pogojna kazen

Na novogoriškem okrožnem sodišču so včeraj popoldne izrekli sodbo zoper 12 obtoženih iz slovenske Istre (Radenko in Radenka Vasić v ospredju, zadaj z leve Zoran Vardić, Keram Idrizoski, Goran Vasić in Vesna Grubač). Foto: Leo Caharija

Na sojenju v zadevi Vasić je sodnica Andrejka Luznik včeraj razglasila sodbo za dvanajsterico obtoženih iz slovenske Istre. Radenku Vasiću je sodišče za kaznivi dejanji goljufije in izsiljevanja prisodilo enotno dvoletno zaporno kazen. Miho in Jureta Klaja, Vesno Grubač, Gregorja Mesarja, Gorana Vasića in Nedeljka Marušića je oprostilo vseh obtožb, ostalim, tudi koprski notarki Polki Bošković, pa izreklo pogojne kazni. Enoletni obsežen sodni proces, v katerem je koprsko tožilstvo obtožnico spisalo proti dvanajstim obtoženim iz slovenske Istre ter proti pravni osebi Kera d.o.o., se je včeraj popoldne na novogoriškem okrožnem sodišču sklenil z izrekom sodbe.

Polka Bošković ni prišla na izrek sodbe


“Sodba je razdeljena na tri dele. Obsega oprostilni in obsodilni del ter zavrnitev očitkov iz modificirane obtožbe,” je predsednica senata Andrejka Luznik začela izrek sodbe, ki so se ga udeležili vsi obtoženi razen Polke Bošković, Darija Zornade ter Mihe in Jureta Klaja.

Polki Bošković, Radenki Vasić, Zoranu Vardiću in Dariju Zornadi je sodišče poleg pogojnih kazni določilo tudi stranske denarne kazni, ki jih morajo poravnati v roku treh mesecev od pravnomočnosti sodbe. Notarki je sodišče prisodilo 4000 evrov, Vardiću 7500 evrov, Radenka Vasić bo morala odšteti 6000 evrov, Zornada pa 1500 evrov.

Tožilstvo je v obsežni obtožnici opisalo kazniva dejanja Radenka Vasića, njegovih otrok Gorana in Radenke, partnerke Vesne Grubač ter Zorana Vardića, Darija Zornade, Nedeljka Marušića, Kerama Idrizoskega, Mihe in Jureta Klaja ter notarjev Gregorja Mesarja in Polke Bošković. Po spremenjeni obtožbi, ki jo je zastopala tožilka Natali Volčič Ivanič, naj bi se Vasić, njegova hči in notarka pred tremi leti namerno združili, da bi goljufali. Skovali naj bi načrt in izkoristili stisko Rifeta Keserovića in Ramadana Tajroskega, Marjana Lazarja pa naj bi prvoobtoženi izsiljeval. Radenka Vasić naj bi pripravljala sporne pogodbe, notarka Polka Bošković pa naj bi jih potrjevala ter tako Radenku Vasiću pridobila protipravno premoženjsko korist. S tem naj bi tudi zlorabila uradni položaj. Ostali obtoženi naj bi po obtožnici med drugim pomagali tudi tako, da so posojali denar.

Vasić v zapor za nekaj mesecev


Najprej je sodnica Miho in Jureta Klaja ter Vesno Grubač, Nedeljka Marušića, Kerama Idrizoskega in pravno osebo Kera oprostila kaznivega dejanja pomoči h kaznivemu dejanju goljufije. Radenka Vasića je oprostila poskusa kaznivega dejanja izsiljevanja, Gregorja Vasića napeljevanja h goljufiji, Darija Zornade ponarejanja listin, Gregorja Mesarja ponarejanja uradne listine in Vesne Grubač poskusa zlorabe izvršbe.

Nato pa je sledil obsodilni del. Sodišče je Radenka Vasića spoznalo za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije (za kar mu je izreklo enoletno zaporno kazen in stransko denarno kazen v višini 150 dnevnih zneskov) in izsiljevanja (za kar mu je prisodilo 13 mesecev zapora in 140 dnevnih zneskov). Sodnica mu je nato izrekla enotno dvoletno zaporno kazen ter plačilo 290 dnevnih zneskov po 30 evrov, kar znese 8700 evrov. Stransko denarno kazen mora poravnati v roku treh mesecev od pravnomočnosti sodbe, sodišče pa mu bo odštelo dobro leto in pol, ki ga je preživel v priporu.

Zaradi pomoči h kaznivemu dejanju goljufije pa je na pogojne kazni kaznovala Polko Bošković, Radenko Vasić, Zorana Vardića, Kerama Idrizoskega in Darija Zornado. Koprski notarki ne bo treba v zapor za eno leto, če v dveh letih in pol kaznivega dejanja ne bo ponovila. Za Vasićevo je sodnica izrekla desetmesečno zaporno kazen z dvoletno preizkusno dobo, za Vardića pa 15 mesecev zapora in triletno preizkusno dobo. Darij Zornada ne bo odšel v zapor za 11 mesecev, če dejanja ne ponovi v dveh letih, Idrizorskemu pa je sodišče izreklo najnižjo kazen - tri mesece zapora s poldrugim letom preizkusne dobe.

Ni dokazov za goljufivo združbo


“Obseg modificirane obtožbe je tolikšen, da ne dopušča nadaljevanja obravnave v tem postopku, zato Polka Bošković ni obtožena zlorabe uradnega položaja. Poleg tega ni dokazov, da bi se Radenko in Radenka Vasić ter notarka namerno združili, da bi goljufali,” je med drugim sodbo obrazložila sodnica in dodala, da za del, ki se nanaša na oškodovanega Ramadana Tajroskega, ni obsodilne sodbe.

Tožilka Natali Volčič Ivanič je včeraj med drugim dejala, da so pri združbi, ki se je s pomočniki vnaprej dobro organizirala z namenom goljufije, pomočniki kar naenkrat “odpadli”. “Preseneča pa me, da je sodišče ob množici dokazov v zvezi s Tajroskim izreklo čisto oprostilno sodbo,” je dejala in napovedala pritožbo.

“Pričakoval sem oprostilno sodbo za Zorana Vardića, saj je samo posodil denar, s čimer je bila njegova vloga pri tem zaključena. Do sedaj ni bil še nikoli kaznovan, zato je predlagana kazen zanj izven okvirov sodne prakse,” je za Primorske novice dejal odvetnik Gorazd Gabrič, ki je že napovedal, da se bo na sodbo pritožil.

“Kljub temu, da je bil Darij Zornada pretežno oproščen vseh očitkov, pa pomoč h kaznivemu dejanju goljufije, za kar ga je sodišče obsodilo, ni dokazano, saj ni izkazan namen. Zato se bomo na sodbo pritožili,” je za naš časnik povedal odvetnik Peter Kos.

Odvetnik Boštjan Penko, ki je zagovarjal Radenko Vasić, pa je sodbo komentiral takole: “Izkazujem spoštovanje sodnici, da je imela pogum in se strokovno pravilno odločila v tem delu, ko je del obtoženih oprostila ter zavrnila očitke. Menim, da je obramba v 80 odstotkih uspela v tej zadevi. Da je šlo v tem primeru za hudodelsko združbo, je sodišče očitke tožilstva zavrnilo. Menim, da ni znakov goljufije niti v delu, ki se nanaša na Rifeta Keserovića, zato s pritožbo na obtožilni del želimo, da še višji sodniki pretehtajo stališča.” Zoper sodbo je pritožbo napovedal tudi odvetnik Mitja Podgornik, ki je zagovarjal Kerama Idrizoskega.

Vir: Primorske Novice