Enostanovanjska hiša, v njej pa šest apatmajev

Lično obnovljena hiša na naslovu Cankarjev drevored 8 trenutno ni namenjena stalnemu bivanju, pač pa v njej oddajajo turistične zmogljivosti - štiri apartmaje za štiri osebe ter sobi za dve osebi. Foto: Tomaž Primožič/Fpa

Apartmaji Center Izola. Tako se po novem imenuje bivša stavba SDK v središču Izole, ki so ji lastniki s Štajerske, družina Žnider, letos dali lično podobo in novo vsebino. Še preden so končali obnovo, jih je obiskal gradbeni inšpektor, ki je ugotovil, da gre za črno gradnjo, saj so v enostanovanjski stavbi uredili kar devet prostorov za bivanje. Lastniki so se pritožili pri ministrstvu za infrastrukturo in prostor. In ker inšpektor ni dovolj natančno izvedel postopka, jim je ministrstvo dalo prav.
IZOLA > “Novi, sodobno opremljeni apartmaji v centru Izole čakajo na prve goste. V prenovljeni stavbi iz leta 1984 vam nudimo šest apartmajev.” Ta napis je še prejšnji teden na spletu vabil obiskovalce Izole k najemu turističnih aparmajev na naslovu Cankarjev drevored 8. Zdaj ga na internetu ni več najti. Potem ko smo pri lastnici Angeli Rogina Žnider poizvedeli o neskladnosti obnove z gradbenim dovoljenjem, je s strani www.aci.si izginila vsa vsebina. Včeraj nas je tam pričakal le beli možicelj, ki v angleščini obvešča, da je spletna stran trenutno v izdelavi.

Devet enot namesto ene


Družina Žnider je nekdanjo stavbo SDK kupila od občine že pred desetletjem. V zemljiški knjigi je poleg Angele Rogina Žnider iz Hoč kot lastnik zapisan še Branko Žnider. Lani je izolska upravna enota Žniderjevim izdala gradbeno dovoljenje (GD) za “rekonstrukcijo, nadzidavo, dozidavo in spremembo namembnosti iz poslovne v stanovanjsko stavno”. V GD jasno piše, da je hiša klasificirana kot enostanovanjska stavba. Gradbeni inšpektor je sredi maja, ko so delavci v hiši opravljali še zaključna dela, preveril, ali so lastniki to določbo upoštevali pri obnovi.

“Gradbeni inšpektor je ugotovil, da je v obravnavanem objektu izvedenih devet bivalnih enot. Ter da je dejansko stanje izvedeno v nasprotju z gradbenim dovoljenjem,” so naše informacije potrdili v Ljubljani, na generalnem inšpektoratu za promet, energetiko in prostor. Inšpektor je ugotovil še, da “je bil objekt za pridobitev mansardnega stanovanja s strešno teraso nadzidan, tako da se je v nasprotju s PGD dokumentacijo pridobilo stojno višino v zadnji etaži, ki je v PGD dokumentaciji prikazana kot neuporabno podstrešje brez stojne višine”.

Napake v postopku


Žniderjevim je inšpektorat zato junija izdal odločbo za neskladno gradnjo in jim odredil takojšnjo ustavitev gradnje in pridobitev spremenjenega gradbenega dovoljenja. Prek koprske odvetniške pisarne Cek so se pritožili pri drugostopenjskem organu, ministrstvu za infrastrukturo in prostor in s pritožbo začuda uspeli.

12. avgusta je ministrstvo “zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in kršitev postopka” odpravilo odločbo gradbenega inšpektorja in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Tako je na ministrstvu odločil Boris Vinski, vodja službe za upravne zadeve in pritožbe. Na vprašanje, zakaj, pa z ministrstva nismo dobili odgovora. Napotili so nas k njihovi pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja, ki pa bo odsotna še do konca tedna.

Napačna beseda


O argumentih, ki so očitno prepričali ministrstvo, je bil bolj zgovoren odvetnik Žniderjevih Igor Cek. Trdi, da pri obnovi stavbe ni prišlo do nikakršnega neskladja z GD, saj da v njej ni devet “bivalnih” enot, kot je zapisal inšpektor, temveč “devet prostorov, ki pa vsi skupaj še vedno predstavljajo eno funkcionalno celoto, namenjeno trajnemu bivanju družine”. Pri tem odvetnik navaja zakonsko definicijo izraza “bivalne enote”. Po stanovanjskem zakonu so to stanovanjske enote v stanovanjski stavbi za posebne namene, denimo, za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, za bivanje starejših, študentov, otrok, delavcev ... “Naši stranki pa takšne stavbe nista izvedli,” brani Žniderjeve.

Ne bodo prosili za spremembo GD


S tem, da je družina še pred nekaj dnevi oglaševala hišo s šestimi apartmaji v turistične namene, pa ni nič narobe, pravi Cek. “Ta dejavnost je registrirana in je drugotnega pomena ter ne spreminja značaja območja gradnje, prav tako ne povečuje vplivov objekta na okolico. Pri gradnji objekta sta investitorja zgolj delno spremenila notranjo razporeditev posameznih prostorov (ter spremenila poimenovanje prostorov), predvsem z izvedbo premikov mavčnih sten, s čimer pa nista v ničemer povečala zmogljivosti enostanovanjske hiše in bosta te spremembe prikazala tudi v Projektu izvedenih del,” utemeljuje odvetnik.

Oborožen z uradnim mnenjem ministrstva glede spremembe namembnosti objekta, trdi še, da Žniderjevi niso dolžni zaprositi za spremembo GD: “Tudi če bi investitorja objektu spremenila namembnost, česar nista storila, bi lahko dokazala, da se s spremembo vplivi na okolje niso povečali.”

Nagajivi sosedi


In še končna odvetnikova ugotovitev: “Povsem očitno je, da je inšpekcijski postopek zgolj posledica zlonamerne prijave osebe, ki prebiva v okolici objekta in se ne more sprijazniti z oživitvijo in zgledno prenovo objekta ter bi si verjetno želela, da bi objekt še naprej propadal in sameval.”

Vir: Primorske Novice