Predložitev pooblastila pri napovedi pritožbe

Določba 5. odstavka 98. člena ZPP o zavrženju pravnega sredstva, ki mu ni priloženo pooblastilo pooblaščenca, ni mogoče razširiti tudi na napoved pritožbe.

(okrožno sodišče, višje sodišče) Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrglo napoved pritožbe tožene stranke., ker ni bilo predloženo pooblastilo odvetnika, ki je vložil vlogo v imenu tožene stranke.

Tožena stranka je v pritožbi navajala, da bi moralo sodišče prve stopnje pozvati toženo stranko na predložitev pooblastila in ravnati kot z nepopolno vlogo in ne bi smeli brez poziva zavreči napovedi pritožbe. Tožena stranka je menila, da gre pri takšnem ravnanju sodišča za bistveno kršitev določb pravdnega postopka.

Če pooblastilo k napovedi pritožbe ni bilo priloženo, je bilo sodišče prve stopnje, ko je ugotovilo, da pooblastila ni v spisu, dolžno pooblaščenca pozvati, da v določenem roku pooblastilo predloži (2. odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)). Sodišče prve stopnje pa ni postopalo po navedeni določbi, ampak je v skladu z določilom 5. odstavka 98. člena ZPP napoved pritožbe takoj zavrglo. Sodišče prve stopnje je določbo 5. odstavka 98. člena ZPP o zavrženju pravnega sredstva, ki mu ni priloženo pooblastilo pooblaščenca, zmotno razširilo tudi na napoved pritožbe. Napoved pritožbe ni pravno sredstvo, pač pa vloga v postopku, ki jo mora podati pravdna stranka zato, da si zagotovi pravico do pravnega sredstva – pritožbe zoper sodbo. Ker sodišče prve stopnje pooblaščencu tožene stranke ni dovolilo, da začasno – do predložitve pooblastila za stranko opravlja pravdna dejanja, ji je s tem odvzelo pravico do obravnavanja. S tem je podana bistvena kršitev določb iz 8. točke 2. odstavka 339. člena ZPP. Tožena stranka je kršitev pravice do obravnavanja uveljavljala z očitkom sodišču, da bi moralo pooblaščenca pred zavrženjem vloge opozoriti, da se v spisu ne nahaja pooblastilo in jo pozvati, da predloži pooblastilo, kar je točno. Uveljavljena in ugotovljena bistvena kršitev določb pravdnega postopka je narekovala razveljavitev sklepa (3. točka 365. člena ZPP), pri čemer nov postopek s pozivanjem pooblaščenca, da predloži pooblastilo, ni več potreben, ker je pooblaščenec brez poziva sodišča pooblastilo že predložil v spis z vložitvijo predmetne pritožbe.