Ustavno pravo

Ustavno pravo zajema pravila in temeljna načela državnopravne ureditve kot so oblika države, pravo človekovih pravic ter organizacijo državne oblasti

Po izčrpanju vseh rednih in izrednih pravnih sredstev v konkretnih postopkih lahko strankam v naši pisarni svetujemo o možnostih nadaljnje uporabe pravnih sredstev pri uveljavljanju kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, na Ustavnem sodišču RS in na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.