Pravo socialne varnosti

Pravo socialne varnosti je širše zasnovan model državnih ukrepov za zagotovitev socialne varnosti in vključuje zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in ostale vidike ter je nadrejen pojem socialnemu varstvu.

V pojem socialno varnost tako uvrščamo: pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, socialne prejemke in pomoči, socialne storitve, institucionalno varstvo ter ostale pobude s področja socialne varnosti. Medtem ko v pojem socialnega varstva naštevamo storitve, ki so namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav (socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo itd.).
Pravo socialne varnosti torej omogoča posamezniku uveljavljanje pravic iz socialnega varstva (socialna pomoč…), socialnega zavarovanja (pokojnine…) ter ostale vidike s področja socialne varnosti (štipendije…).
Našim strankam na tem področju nudimo pravno svetovanje pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanje, delodajalcem nudimo tudi pravno podporo pri uveljavljanju refundacij za izplačana nadomestila ipd.. V zvezi s tem, stranke zastopamo v postopkih pred Zavodom za zaposlovanje (ZRSZ), Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in centri za socialno delo (CSD). Naše stranke zastopamo tudi v socialnih sporih pred sodišči.